lütfkar

lütfkar
ə.f. yaxşılıq edən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • lütfkar — is. <ər. lütf və fars. . . . kar> Mərhəmətli, xeyirxah; adamlara iltifat göstərən, yaxşılıq edən. Lütfkar adam. – Pəridən xoşliqa, qılmandan əla; Məlayikdən gördüm lütfkar səni. «Lətif şah». Mehriban, lütfkar, doğma bir səs də; Bəzən ordu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lutfkâr — (A. F.) [ رﺎﮑﻔﻄﻝ ] lütuf sahibi …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • əltəf — ə. ən lütfkar; daha lütfkar, çox xoş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iltifatkar — ə. və f. iltifat edən, iltifatlı, lütfkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütələttif — ə. lütf edən; lütfkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əkrəm — ə. ən kəramətli; daha alicənab; çox lütfkar, lap comərd …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • iltifatlı — sif. 1. İltifatla olunan (edilən). İltifatlı münasibət. 2. İltifat edən, hüsn təvəccöh göstərən, xoş sifət, lütfkar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəramətli — sif. 1. Kəramət sahibi, kəraməti olan; mərhəmətli, xeyirxah, lütfkar. 2. köhn. Möcüzəli, ecazkar. O vaxtdan mənim ağzım olub kəramətli. M. N. lətif. Sultanlara, xaqanlara baş əyməyən əsla; Dərviş kəramətli qələndər yenə varmı? Ə. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kərəm — 1. is. <ər.> köhn. Lütf, mərhəmət, inayət. Kərəm eyləmək. – <Ağa Heydər:> Xudaya, şükür kərəminə! Balalarım, gəlin sizi bağrıma basım. N. V.. Kərəm et (qıl) (yalvarış yaxud nəzakət bildirən əski ifadə) – 1) mərhəmət et, rəhm göstər,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kərəmli — sif. Mərhəmətli, lütfkar, insaflı, rəhmli. Könül qəmgin, ürək dərdli, vərəmli; Səni gördüm səxavətli, kərəmli. A. Ə.. Kərəmli padşah, rəhm eylə mana; Al mənim könlümü, yetir canana. Aşıq Rəcəb …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”